Kongres jest oficjalnym, eleganckim spotkaniem, którego dużą wagę podkreślają poważna tematyka oraz zaproszeni goście. Nazwa kongres sugeruje, ze spotkanie organizowane jest w naprawdę poważnej sprawie, w celu przedyskutowania istotnych zagadnień danej tematyki.

Najczęściej spotykanymi są kongresy polityczne, poruszające tematy społeczne, z zaproszeniem szanownych gości zajmujących wysokie stanowiska polityczne. Kongresy międzynarodowe są spotkaniami głów państwa lub ich przedstawicieli i dotyczą ważnych zagadnień związanych z polityką zagraniczną poszczególnych krajów. Kongresy naukowe poświęcone są dziedzinom nauki, w których można zaobserwować dynamiczny rozwój lub szczególnie nurtujący problem.

Współcześnie kongresem nazywa się często spotkanie nie zasługujące na to miano. Celem tego zabiegu jest podkreślenie ważności tego wydarzenia.