Duże korporacje i firmy, we współczesnym czasie, starają się dbać o swojego pracownika. Bardzo ważnym elementem są tutaj spotkania integracyjne pracowników, szkolenia oraz imprezy motywacyjne.

Imprezy motywacyjne organizowane są zwykle przez duże firmy, a ich celem jest zmotywowanie pracowników do lepszej, efektywniejszej pracy. Ponieważ pracownik, który czuje się doceniony i ma możliwość wysłuchać pochlebstw na swój temat także w sporym gronie swoich znajomych, pracuje znacznie efektywniej, imprezy motywacyjne spełniają swoje cele.

Imprezy motywacyjne są elementem manipulacji ze strony pracodawcy. Nie każdy pracownik zorientuje się w celach jakie przyświecają tego typu działaniom. Przedsiębiorca organizując imprezę przekazuje swym pracownikom informacje jakoby robił to dla nich, co w efekcie determinuje do odwdzięczenia się mu, poprzez lepsze wykonywanie swoich zajęć.