Obsługa konferencji międzynarodowych wymaga tłumaczeń, które muszą odbywać się bezpośrednio w sposób ciągły, stale zapewniając komfort słuchania zaproszonych na imprezę gości. W celu osiągnięcia płynnego tłumaczenia niezbędne jest wyposażenie sali konferencyjnej w kabinę do tłumaczeń.

W kabinie mogą znajdować się tłumacze wielu języków jednocześnie i specjalny sprzęt zapewnia odpowiednie dostarczenie głosu do indywidualnych osób, znajdujących się na sali. Kabiny dla tłumaczy wyposażone są w najnowszy sprzęt udostępniającym także tzw. tłumaczenie symultaniczne. Polega ono na jednoczesnym tłumaczeniu w wielu językach i przekazywaniu treści do poszczególnych odbiorców. Tego typu tłumaczenie jest współcześnie standardem panującym podczas obsługi oficjalnych spotkań międzynarodowych.